Frågor och svar

Här finner ni svar på många frågor ni kan tänkas ha! Saknar ni något? Skicka din fråga till styrelsen@roxen7.se!

Föreningens förvaltare Nabo har även en webb-portal, där man kan komma åt dokument som besvarar många frågor medlemmar kan tänkas ha. Årsredovisningar, parkeringskö och liknande dokument.

Besök portal.nabo.se och logga in med ert bank-id.
Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av lägenhet kan godkännas och gäller då 1 år. Det kräver godkännande av styrelse.

Avgift
Avgiften täcker din del av föreningens gemensamma kostnader. Amorteringar, förvaltning, försäkringar, elförbrukning i trapphusen osv.

Avgiftsförändringar
Styrelsen tar ställning till ev avgiftshöjning varje år.

Avloppslukt
I de allra flesta fall beror på lukt från avlopp inte på något fel i fastigheten.
Tips att testa:
Rengör golvbrunnen i duschen. Rengör vattenlåset. Se till att vattenlåset sluter tätt.
Rengör vattenlås i handfatet.
Rengör alla rör under handfatet
Kontrollera att alla rör under handfat och vask sluter tätt.

Badrum
Det finns mycket att tänka på vid badrumsrenovering, så kontakta alltid styrelsen så du får all information som gäller vid badrumsrenovering i Brf Roxen7. 

Här är en del info:

  • Alla installationer skall utföras av behöriga certifierade hantverkare. Hantverkarna ni anlitar ska kunna visa upp behörighetsbevis. Ett behörighetsbevis från tänkt firma ska innehålla behörighet för våtrum, VVS och el.
  • Efter avslutad renovering ska hantverkaren överlämna dokumentation, s.k. GVK-intyg (kvalitetsdokument) avseende det utförda arbetet till den boende samt kopia till styrelsen. För att vid arbeten i badrummet säkerställa en säker vatteninstallation måste bostadsrättshavaren anlita en Auktoriserad VVS-installatör.
  • Eventuella luckor som ger tillgång till rör för vatten, avlopp och ventilation får inte byggas in så att åtkomst förhindras.
  • Ventilationen av badrummet får inte förändras och ska vara åtkomlig vid den obligatoriska ventilationskontrollen
  • Vid arbete med kakel, murbruk och spackel ska säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra att rester kommer ut i avloppet och orsakar stopp.
  • Det är inte tillåtet att ersätta befintlig vattenburen handdukstork med en ny vattenburen. Detta då handdukstorken är kopplad till tappvarmvattnet och risk finns för tillväxt av legionellabakterier. I och med att badrummets värmekälla kopplas bort bör annan värmekälla tillföras, så som golvvärme eller elektrisk handdukstork.

Bostadsrättshavaren är ansvarig för skador som i framtiden kan uppstå för föreningen eller annan medlem i de fall dessa regler inte efterföljs.


Balkong
Balkonglådor får endast hängas på insidan av balkongen, av säkerhetsskäl.
Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna.

Cykelrum
Föreningen har ett cykelrum i varje hus. Om du inte använder din cykel uppmuntrar vi er att flytta cykeln till exempel ert vindsförråd, så det finns plats för de som använder utrymmet regelbundet.
Vid städdagar kan cyklar som synligt inte är i bruk att forslas bort. Barnvagnar, pulkor och leksaker ska inte förvaras i cykelrummet.

Diskmaskin
Installation av diskmaskin kräver inget tillstånd eller godkännande.

Ekonomi och årsredovisning
Föreningens årsredovisning går att hitta på vår hemsida: Roxen7.se
Stadgarna finns även på NABO.

El-bil
Laddstolpar finns på samtliga parkeringsplatser

Elavtal
Stockholm Ellevio tillhandahåller el. Samtliga lägenheter har egna avtal.

Fjärrvärme
Stockholm Exergi tillhandahåller fjärrvärme

Facebookgrupp
Vi har en grupp på Facebook för medlemmar. Klicka på länken:
https://www.facebook.com/groups/1897622973850722 eller sök på BRF Roxen 7

Förråd vind
Varje lägenhet har ett större förråd på vinden. Förvaring får endast ske i era förråd. Prylar som står utanför förråden kommer att forslas bort.

Förråd bottenvåning
På bottenvåning har varje lägenhet ett mindre förvaringsutrymme.
Dessa förråd ska kunna rivas ned och göras om till skyddsrum på 48 timmar.

Föreningens ekonomiska förvaltare
Brf Roxen7 köper ekonomisk förvaltning av NABO.

Felanmälan till Fastighetsskötaren
I porten finns kontaktuppgifter till fastighetsskötaren. Där kan du felanmäla exempelvis trasig lampa i trapphus eller trasig tvättmaskin. Du kan även nyttja fastighetsskötaren till åtgärder du behöver i din lägenhet mot en avgift du betalar själv.

Gas
De flesta lägenheter i föreningen har fortfarande gasspis. Vid byte till elspis måste fackmannamässig plombering av gas ske. Kontakta Stockholm Gas för att komma i kontakt med firma som har rätt att utföra plombering. Den el som elspisen kräver ska installeras av en certifierad elektriker. Föreningen har flera medlemmar som gått igenom denna process, så om ni går i tankarna att byta till elspis finns många erfarenheter att ta del av!

Gemensam grill
En gemensam grill finns i cykelrummet i 28an, som föreningens medlemmar får nyttja på innergården.

Gemensam gården
Föreningen har en trädgårdsgrupp, som engagerar sig lite extra i vår gård. Om du själv har idéer och tankar, kontakta styrelsen så kopplar de ihop er med trädgårdsgruppen.

Hissar
Hiss finns i båda fastigheterna. För hisservice har vi avtal med Kone.

Hobbyrum / snickeri
I 28an finns ett snickeri/hobbyrum. De omärkta verktyg som lämnas här får användas av alla föreningens medlemmar.
Märk allt material som ni använder. Omärkt material kan nyttjas av andra medlemmar eller kan komma att forslas bort vid städdagar.
Det är inte tillåtet att dumpa möbler och skräp här.
Kontakta styrelsen om du vill ha tillgång till detta utrymme.

Internet
Vi har avtal med Ownit, som levererar 1000 / 1000 Mbit/s. Detta ingår i avgiften.
Internet är draget till varje lägenhet och uttag sitter i anslutning till ytterdörren.

Källsortering
På gården finns sopkärl för hushållssopor, matavfall och kartong/pappersförpackningar

Närmaste plats för att återvinna tidningar/kartong/plast/metall/glas finns på Vättersvägen, nära plaskdammen.
För miljöfarligt avfall och elartiklar finns Östberga ÅVC.

Köksfläkt
Endast kolfilterfläktar är tillåtna. Fläktar får inte kopplas till ventilationen.

Lägenheter
Föreningen har 48 lägenheter, fördelat på två hus

Matavfall
Behållare för matavfall finns intill sopkärlen. Dessa ska läggas i bruna pappåsar som finns att hämta i cykelrummen.

Motioner
Motioner är medlemmarnas bästa möjlighet att påverka!
Motioner skickas in till styrelsen minst en månad innan årsstämman. Beslut kring motion tas sedan under årsstämman.
Inkomna motioner delas ut till medlemmarna tillsammans med kallelse till årsstämman.

Motion – hur skriver jag en?
Motioner ska skickas skriftligt senast en månad innan årsstämman.
Motionen ska bara behandla ett ämne.
Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
Inled med en bakgrund till frågan.
Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”.

Nabo – webbportal för medlemmarna.
Föreningens ekonomiska förvaltare Nabo har en jättebra webb-portal, där medlemmar kan komma åt dokument som besvarar många frågor medlemmar kan tänkas ha. Årsredovisningar, parkeringskö och liknande dokument.

Besök: portal.nabo.se och logga in med ert bank-id.
Under fliken dokument finns svar på många frågor ni kan tänkas ha!

Ordningsregler
Mellan 22.00 och 07.00 får inte störande aktiviteter ske. Till exempel borrning och hög musik. Planerar ni fest bör en lapp sättas upp i trapphuset dagarna innan.

Pallkragar för odling
Det finns ett antal pallkragar som sköts av föreningens medlemmar. De medlemmar som tagit initiativ till dessa har som ansvar att hålla efter dem.
Om de sedan inte längre skall användas har de även ansvar att plocka bort pallkragarna.

Parkering
Föreningen har 13 parkeringsplatser utanför 28an, och 7 stycken utanför 26an.
Det är kö för att få tillgång till dessa.
Besök portal.nabo.se och logga in med ert bank-id för att se hur kön ser ut just nu.
Det är svårt att uppskatta hur lång kötiden är, eftersom det helt beror på om de som har parkeringsplats väljer att flytta.
Avgift för parkeringsplats är 360 kr per månad.


Protokoll från årsstämman
Medlemmar har rätt att del av protokoll från årsstämman.
Besök: portal.nabo.se och logga in med ert bank-id för att ta del av protokollen.


Stadgar
Föreningens stadgar går att hitta på vår hemsida: Roxen7.se
Stadgarna finns även på Nabo.se.


Städdagar
Två gånger om året har vi städdag. Vanligtvis i maj och november. Styrelsen går ut med information om när städdagen kommer ske en månad i förväg.

Då finns även en container på plats för föreningens medlemmar.
Aktiviteter på städdagarna är till exempel kratta löv, rengöring av cykelrum, tvättstuga och vinden.

Solceller
Föreningen har solceller. El som produceras används till fastighetsel. El som inte används säljs. Installatören är EcoKraft.

Styrelsen
Styrelsen tar hand om våra hus. De har ansvar för fastigheten, dess ekonomi och tekniska funktion och tar beslut för föreningens bästa.
En gång i månaden har styrelsen möte och går igenom aktuella frågor i föreningen.

Styrelsen – frågor till styrelsen
Skicka ett mail till info@roxen7.se. Är det ett brådskande ärende kommer du få svar direkt, men om det är ett önskemål som kräver diskussion så kommer styrelsen återkoppla efter nästa styrelsemöte.

Styrelsen – jag vill engagera mig!
Kontakta valberedningen! Nya styrelsemedlemmar väljs sedan in under årsstämman.

Stambyte
Senaste stambyte utfördes i mitten på 90-talet.

Skyddsrum
I båda våra hus finns skyddsrum. Dessa används idag som förvaring, men kan ställas om till fungerande skyddsrum på 48 timmar. Dessa skyddsrum inspekteras av skyddsrumsinspektionen vart tionde år. Delar för omvandling till skyddsrum finns i 28:ans cykelrum, samt i den uthyrda lokalen i 26:an.

Sophantering
Vi har avtal med Stockholm vatten och avfall för hushållssopor och matavfall. Sophämtning sker två gånger i veckan för hushållssopor. Tömning av matavfall varierar.

Tvättstuga
Tvättstugan bokas med hjälp av blanketterna i tvättstugan. Felanmälan av tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp görs till vår fastighetsskötare.

TV
Föreningen har avtal med Tele2. Bas-tv-utbud är standard och ingår i månadsavgiften.

Takterass
Husen har en takterrass. Här finns sköna möbler och en el-grill som det är fritt fram att använda. Terrassen kan bokas med lapparna som sitter på dörren.
Tänk på att plocka in dynorna när ni är klara, samt rengöra el-grillen om den använts.

Tomträtt
Vårt tomträttsavtal går ut 2026

Trapphus
Trapphusen städas två gånger i månaden. Inga lösa föremål får förvaras i trapphusen.

Vatten
Vi har avtal med Stockholm Vatten

Avstängning av vatten till lägenhet
Avstängning av vatten, vid till exempel badrumsrenoveringar kan göras kostnadsfritt ifall det synkas med att fastighetsskötaren Åkerlunds rondering. Måste avstängning ske vid annan tidspunkt tillkommer en kostnad som medlemmen själv bekostar.
Medlemmen måste informera i god tid innan att vattenavstängning kommer ske med lappar i trappuppgången.

Årsstämman
En gång om året är det årsstämma. Detta sker vanligtvis i maj. Då går vi igenom föreningens ekonomi, styrelse väljs och stämman beslutar kring de motioner som skickats in till styrelsen.